Introducció

La Asociación Guitarrista Estanislao Marco ha organitzat aquest Concurs dins del marc del Festival de Guitarra Estanislao Marco ciutat de la Vall d´Uixó amb la voluntat de que el recuerdo de figures com la de Estanislao Marco sirvan com a referent i guia en el camí artístic que els jóvenes guitarristas empiezan ahora.

Categories

S’estableixen tres categories:

Categoria A: guitarristes fins a 12 anys complerts fins a la data del concurs
Categoria B: guitarristes fins a 16 anys complerts fins a la data del concurs
Categoria C: guitarristes fins a 21 anys complerts fins a la data del concurs

Bases

1. Poden presentar-se al concurs els guitarristes de qualsevol nacionalitat que participin com a actiu a les master class de la 3a edició del Festival de Guitarra Estanislao Marco, en cas de no realitzar cap classe, han d’especificar ‘només concurs’. Queden exclosos del concurs els guanyadors del primer premi, de la mateixa categoria, en edicions anteriors.
2. Una sola fase eliminatòria (l’organització es reserva el dret d’ampliar les fases a eliminatòria i final si el nombre d’assistents en totes o alguna de les categories així ho requereixi, en cas de fer fase final, els concursants tornarien a tocar i únicament l’obra d’ E.Marco).
3. Les obres, almenys una, s’han d’interpretar de memòria. El desenvolupament de les proves serà públic i l’entrada lliure.
4. La participació al concurs implica la cessió a l’Associació organitzadora del festival, dels drets d’enregistrament, reproducció i distribució del material fotogràfic i d’enregistrament, tot sense ànim de lucre.
5. Els concursants premiats estan obligats a recollir els premis personalment al lloc i hora acordats.
6. El jurat estarà format per músics, guitarristes i personalitats del món de la cultura i la música. La decisió del jurat serà inapel·lable.
7. L’organització informarà per correu electrònic a partir del dia 26 de juny, del dia, hora i lloc concret del sorteig de participació i de les diferents proves.
8. El concursant s’haurà d’acreditar degudament, presentant DNI, passaport o llibre de família.
9. La no presentació del concursant a l’ordre d’actuació que se li assigni així com la falsedat de qualsevol de les dades de la documentació que presenti, determinarà la seva exclusió total del Concurs.
10. L’organització no es responsabilitza de la indemnització per possibles perjudicis causats o patits pels concursants amb motiu de la celebració del concurs.
11. Pel fet d’inscriure’s, els concursants accepten les bases.

Dates

El sorteig de participació, per establir l’ordre d’actuació, es realitzarà el dijous dia 30 de juny a les 12h.

Proves de la Modalitat A, dijous dia 30 de juny a les 16.30h

Proves de la Modalitat B, dijous dia 30 de juny a les 17.30h

Proves de la Modalitat C, dijous dia 30 de juny a les 19h

Lliurament de Premis, divendres 1 de Juliol a les 20h, en finalitzar el concert.

Repertori

Tots els participants han d’interpretar una obra d’Estanislao Marco, aquesta al costat de la resta de repertori no ha d’excedir el temps màxim permès

Modalitat A: màxim 5 minuts.

Modalitat B: màxim 8 minuts.

Modalitat C:
màxim 12 minuts.

Partitures

Els i les concursants hauran d’enviar per correu electrònic un llistat amb les obres a interpretar abans del 25 de juny. I es lliuraran a l’organització 5 còpies al moment del sorteig, el dia 30 de juny a les 12h.

Inscripcions

S’enviarà un e-mail amb:

1. Justificant de la transferència.
2. DNI, passaport o llibre de família de l’alumne/concursant.
3. Categoria en què es presentaran.

L’organització es reserva el dret de modificació de dates, lloc d’actuació i tots aquells aspectes que es puguin plantejar.

Premis

Categoria A – 1r Premi: Diploma i 100€ en metàl·lic. Beca d’estudis al 4t Festival de Guitarra Estanislao Marco.
Xec de material musical gentilesa Casa Luthier.
Set de cordes Knobloch.
Categoria A – 2n Premi: Diploma. Beca d’estudis al 4t Festival de Guitarra Estanislao Marco.
Xec de material musical gentilesa Casa Luthier.
Set de cordes Knobloch.

Categoria B – 1r Premi: Diploma i 150€ en metàl·lic. Beca d’estudis al 4t Festival de Guitarra Estanislao Marco. Beca d’estudis al 26è Festival de Guitarra José Tomás de Petrer.
Xec de material musical gentilesa Casa Luthier.
Set de cordes Knobloch.
Categoria B – 2n Premi: Diploma. Beca d’estudis al 4t Festival de Guitarra Estanislao Marco.
Xec de material musical gentilesa Casa Luthier.
Set de cordes Knobloch.

Categoria C – 1r Premi: Diploma i 200€ en metàl·lic. 400€ al Concert del Festival Internacional de Guitarra de Madrid (+dietes i allotjament). Beca d’estudis al 4t Festival de Guitarra Estanislao Marco. Beca d’estudis al 26 Festival de Guitarra José Tomás de Petrer.
Xec de material musical gentilesa Casa Luthier.
Set de cordes Knobloch.
Categoria C – 2n Premi: Diplom.a Beca d’estudis al 4t Festival de Guitarra Estanislao Marco.
Xec de material musical gentilesa Casa Luthier.
Set de cordes Knobloch.

PREMI A la MILLOR INTERPRETACIÓ D’ESTANISLAO MARCO
Diploma i 300€ en metàl·lic.
Xec de material musical gentilesa Casa Luthier.
Set de cordes Knobloch.

Organitza

Festival de Guitarra Estanislao Marco Ciutat de La Vall d’Uixó
Tel. 693 768 571 Elena / 616 71 46 81 Marta
festival@festivaldeguitarraestanislaomarco.com